Skip to main content

 

Biodiversiteit


Biodiversiteit op de boerderij

Biodiversiteit is super belangrijk, voor alles wat leeft maar ook zeker voor de boer en zijn vee. Immers, er is biodiversiteit nodig om alles te laten groeien en bloeien! Zo ook het gras van de koeien, de basis onder het melkveebedrijf. Om naast de rijke grasweides waar tussen het gras ook andere kruiden groeien en heel veel insecten leven (vooral ook in de boden) te zorgen voor nog meer biodiversiteit zijn er op de boerderij bloemenstroken gezaaid en worden zeldzame vogels zoals weidevogels en de steenuil en extra ondersteunt.